Το Flickr είναι μια ιστοσελίδα  που αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος εικόνων και βίντεο. Η λογική των Flickr είναι η ανταλλαγή και ο διαμοιρασμός φωτογραφιών και βίντεο σε μια διαδικτυακή κοινότητα. Η εγγραφή στο Flickr μπορεί να είναι  είτε δωρεάν με περιορισμό στο μέγεθος του αρχείου είτε επί πληρωμή, η οποία παρέχει περισσότερα δικαιώματα στους χρήστες του.

Μια βασική διαφορά του Flickr με το Facebook είναι ότι στο Flickr έχεις την δυνατότητα να διαμοιράζεις φωτογραφίες μέχρι 100 MB και βίντεο με περιορισμένο μέγεθος κάθε μήνα, περίπου 90 δευτερολέπτων, δηλαδή 500 MB. Ακόμη όταν ο λογαριασμός δεν είναι ενεργός για 90 μέρες τότε διαγράφεται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα. Ενώ τα αντίθετα συμβαίνουν στο Facebook αφού μπορείς να ανεβάσεις όσες φωτογραφίες και βίντεο θέλεις και σε πολύ μεγαλύτερα μεγέθη καθώς επίσης και ο λογαριασμός σου μπορεί να μείνει ανενεργός για όσο διάστημα επιθυμεί ο καθένας, χωρίς να διαγράφεται.

Στο Flickr ο χρήστης/δημιουργός έχει την ικανότητα να περιορίζει για το ποιοι θα βλέπουν τις εικόνες τους και ποιοι θα έχουν την δυνατότητα να τις κατεβάσουν στον υπολογιστή τους. Αντίθετα το Facebook όλοι οι φίλοι κάποιου μπορούν να δουν και να κατεβάσουν τις φωτογραφίες στον υπολογιστή τους εάν δεν είναι κλειδωμένες. Μια άλλη διαφορά είναι ότι οι φωτογραφίες που ανεβαίνουν στο facebook  παρουσιάζουν επί το πλείστον άτομα σε αντίθεση με το Flickr που οι φωτογραφίες είναι κάπως πιο επαγγελματικές και απεικονίζουν κυρίως τοπία και αξιοθέατα.

Το Flickr επιτρέπει τη δημιουργία των private groups (πρόσβαση έχουν μόνο τα μέλη που έχετε καλέσει) κι έτσι υπάρχει περισσότερη ασφάλεια στη σελίδα χωρίς να διαμοιράζεται το υλικό σε τρίτους. Ακόμη επιτρέπει την δημοσίευση και το σχολιασμό φωτογραφιών και βίντεο αφού γίνει εγγραφή στο site και επιβεβαίωση  των στοιχείων μέσω email. Άλλη διαφορά είναι ότι στο Flickr επιτρέπεται η επεξεργασία των φωτογραφιών ή των βίντεο που ανεβαίνουν στο site μέσω του picknik.com και τέλος μπορεί να εμπλουτίσει την μαθησιακή διαδικασία κάτι που δεν μπορεί να κάνει το Facebook.

-Σύμφωνα με το Creative Commons ένας χρήστης μπορεί να αποφασίσει ποια δικαιώματα θέλει να δηλώσει με εύκολο και γρήγορο τρόπο ποια δικαιώματα διατηρούν και ποια παραμερίζουν προς όφελος άλλων δημιουργών. Όμως ακόμα και φωτογραφίες χωρίς περιορισμούς από τον χρήστη, μπορεί να έχουν κάποιους περιορισμούς κι έτσι ο διαμοιρασμός εικόνων από τα παιδιά είναι ασφαλέστερος από το Facebook. Με το Flickr  κάποια μαθήματα μπορούν να γίνουν με πιο διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο. Για παράδειγμα, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να διαμοιράζονται εικόνες που παίρνουν από άλλους χρήστες χρησιμοποιώντας το όνομα του χρήστη που την πήραν για πνευματικά δικαιώματα.

Advertisements

Τα Wikis στη μαθησιακή διαδικασία

Ένα Wiki είναι συνήθως μία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή. Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου. Ο όρος Wiki όμως, μπορεί να αναφέρεται και στο λογισμικό που χρησιμοποιείται για να κατασκευαστούν Wiki σελίδες.

Το μέγεθος του ελέγχου δημοσίευσης που έχει ο επισκέπτης του wiki εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που θα κάνει ο διαχειριστής του wiki στο λογισμικό.  Ο καθένας όμως μπορεί να συμμετέχει στη σύνταξη και διόρθωση του περιεχομένου σε μια σελίδα Wiki και μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο (δυνατότητα ρύθμισης της πρόσβασης που έχουν οι χρήστες στο περιεχόμενο).Κάθε σελίδα σε ένα Wiki έχει κάποια εργαλεία. Ένα από αυτά είναι το Edit page όπου σε οδηγεί στον κώδικα γραφής ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία και διαμόρφωση του περιεχομένου. Υπάρχει ακόμη το Page History, ο σύνδεσμος ο οποίος οδηγεί σε μια σελίδα, η οποία δείχνει πότε, από ποιον και τι έχει αλλάξει στο άρθρο. Η σελίδα επίσης επιτρέπει εύκολη επαναφορά προηγούμενων αναρτήσεων. Και τέλος υπάρχει το Discussion το οποίο επιτρέπει στους συντάκτες της σελίδας/άρθρου να διαπραγματευτούν και να συζητήσουν για το τι πρέπει να εμφανίζεται στο άρθρο που δημιουργήθηκε.

Τα περισσότερα wikis επιτρέπουν την πρόσβαση των χρηστών χωρίς κανέναν περιορισμό. Έτσι όλοι έχουν το δικαίωμα να συμβάλουν στη συγγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς να υποβληθούν σε διαδικασία «εγγραφής» όπως συνήθως επιβάλλεται σε σελίδες συζητήσεων π.χ. στα περισσότερα forum. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών των wiki σελίδων.

Η λέξη Wiki ερμηνεύεται μερικές φορές ως ακρώνυμο για το «What I know is» δηλαδή «Αυτό που εγώ ξέρω είναι». Είναι μια χαρακτηριστική φράση για τον τρόπο λειτουργίας του Wiki: ο κάθε χρήστης που συμμετέχει στη συγγραφή κάποιου έργου προσθέτει την προσωπική του γνώση, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να τη μοιράζονται.

 • Κατά την άποψη μου έιναι πολύ χρήσιμα τα wikis στην εκπαίδευση γι αυτό και θα τα χρησιμοποιούσα. Όπως είναι γνωστό,  τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη χρήση συνεργατικών διαδικτυακών στοιχείων όπως τα wikis, στην εκπαίδευση. Το wiki είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία εμπλέκοντας τους μαθητές στη μάθηση σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Οι λόγοι για την αυξανόμενη χρήση τους είναι ότι ανήκουν στις Ανοιχτού Τύπου πλατφόρμες και δεν έχουν κόστος. Προσφέρουν αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιτυγχάνουν τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή . Είναι εύκολα στη χρήση τους και όλοι μπορεί να συμμετέχουν και να σχολιάζουν. Τα wikis συμβάλλουν στη συνεργατική μάθηση και την επικοινωνία . Τίθεται, όμως, ένα ζήτημα με τη δυνατότητα που παρέχει να το χρησιμοποιεί ο καθένας, όπως επίσης και με πιθανούς κινδύνους ασφαλείας που ενδεχομένως να προκύψουν, αν δεν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις.
  Με τα wiki μπορεί να βελτιωθεί κατά πολύ η μάθηση όμως πρέπει να προσέξουμε κάποιους περιορισμούς.
  Ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο και μπορεί αυτό να αποτελεί υπερβολική ελευθερία για κάποιες εφαρμογές, για παράδειγμα όταν πρόκειται για εμπιστευτικά έγγραφα. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της πρόσβασης που έχουν οι χρήστες στο περιεχόμενο.
 • Το wiki είναι ευάλωτο στο spam και τον βανδαλισμό αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις και χειρισμοί προστασίας. Όμως υπάρχουν εύκολοι τρόποι επαναφοράς μιας σελίδας. Επίσης, ο περιορισμός της πρόσβασης μόνο σε εγγεγραμμένους στη σελίδα χρήστες ελαχιστοποιεί τον βανδαλισμό που προκύπτει από προγράμματα που παράγουν αυτόματα spam (spam-bots).
 • Είναι απαραίτητη η σύνδεση στο internet για την προαγωγή της συνεργασίας, αλλά σημειώνονται εξελίξεις στις τεχνολογίες παραγωγής εκτυπώσιμων εκδόσεων των άρθρων.
 • Η ευελιξία της δομής ενός wiki μπορεί να σημαίνει ότι η πληροφορία γίνεται ανοργάνωτη. Όσο μεγαλώνει το μέγεθος ενός wiki, η κοινότητα σχεδιάζει και διαχειρίζεται τη δομή του συλλογικά.

Εργασία 2

Το RSS(Real Simple Syndication) Feed Reader  είναι μια νέα μορφή που χρησιμοποιείται για την συχνή δημοσίευση  ειδήσεων, καταχωρήσεις στο blog σε μια συνηθισμένη μορφή. Η δημοσίευση γίνεται μένω ενός RSS εγγράφου όπου περιλαμβάνει πλήρη ή και περιληπτικό κείμενο. Με την εφαρμογή αυτή, μπορεί αν γίνει αναγνώστης μια κεντρικής σελίδας όπου θα λαμβάνει νέα και ειδήσεις άλλων ιστοσελίδων της επιλογής του. Το RSS είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία υπερσυνδέσμων μεταξύ μιας κεντρικής σελίδας με άλλες ιστοσελίδες.  Για χρησιμοποιήσει ο χρήστης το RSS πρέπει να εγγραφεί στην αντίστοιχη εφαρμογή στην ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί το RSS. Κάνει δηλαδή  εγγραφή σε ένα  RSS Reader όπου ο aggregator ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Feeds και συλλέγει τις νέες πληροφορίες που δημοσιεύονται στο RSS Reader. Ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί με τον RSS ‘αναγνώστη’ που χρησιμοποιεί για να ενημερωθεί για τα θέματα που έχει επιλέξει χωρίς να χρειάζεται να ελέγχει κάθε επιμέρους ιστοσελίδα.

Η διαφορά ανάμεσα στο RSS και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ότι ο χρήστης στο email λαμβάνει πληροφορίες που μπορεί και να μην τον ενδιαφέρουν καθόλου, όμως είναι κάτι που δεν μπορεί αν το ελέγξει. Εκτός από τις πληροφορίες που δεν το ενδιαφέρουν μπορεί να λάβει και ιούς ενώ με την εφαρμογή RSS, λαμβάνει μόνο πληροφορίες που έχει επιλέξει ο ίδιος και τον ενδιαφέρουν και δεν λαμβάνει ανεπιθύμητες πληροφορίες.

Το RSS μας βοηθά να πάρουμε πληροφορίες οι οποίες είναι συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, έτσι μπορεί ο χρήστης πολύ εύκολα να βρει αυτό που ψάχνει χωρίς να σπαταλήσει περεταίρω χρόνο. Μπορεί να επιλέξει από τα αποτελέσματα ποιο άρθρο θέλει να διαβάσει μόνο και μόνο από τον τίτλο του ή και από την περίληψη του άρθρου που τον ενδιαφέρει. Με την εφαρμογή αυτή, ο χρήστης δεν χρειάζεται να δώσει τα προσωπικά τους στοιχεία και είναι μια υπηρεσία εντελώς δωρεάν, εκτός κι αν προκύψει κάποια χρέωση.

Η τεχνολογία είναι πολύ σημαντική και για τα σχολείο και θεωρώ ότι με την εφαρμογή αυτή, οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να αναζητούν τα πληροφορίες τους ευκολότερα, σε λιγότερο χρόνο και να ταξινομούν τις πληροφορίες τους με πιο εύκολο τρόπο.  Σίγουρα, δεν είναι ότι καλύτερο να αντικατασταθεί το βιβλίο με την εφαρμογή RSS, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον το αν γινόταν συνδυασμός και των δύο. Πέρα από την ευκολία που θα έχουν οι μαθητές, το ίδιο θα ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς, αφού θα μπορούν να δίνουν τις πληροφορίες στους μαθητές τους από το RSS.Το RSS αν τύχει σωστής χρήσης και όχι κατάχρησης μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο μάθησης μέσα στα σχολεία.

 

Συμφωνώ με όλα αυτά που αναφέρονται στο άρθρο. Το πρόγευμα πολλοί από εμάς το προσπερνούν χωρίς βέβαια να γνωρίζουν την σημαντικότητα του.. Νομίζω θα αρχίσω και εγώ να έχω συχνότερα το πρόγευμα στην καθημερινότητα μου! 🙂

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΑΣΚΗΣΗ

Το πρόγευμα είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, τόσο για το παιδί, όσο και για τον ενήλικα, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποφεύγεται. Είναι το γεύμα που διακόπτει τη νηστεία των 10-12 περίπου ωρών που μεσολαβούν από το βράδυ. Το λέει εξάλλου και το όνομα του:  είναι το φαγητό προ του γεύματος.

Είναι το γεύμα που θα μας εφοδιάσει με την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε την ημέρα, γι’ αυτό και άλλωστε θεωρείται από τα 3 κύρια γεύματα της ημέρας και πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 25% των καθημερινών μας αναγκών σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.

Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι η λήψη προγεύματος είναι μια υγιεινή συνήθεια γιατί:

 1. Επιτρέπει μια καλύτερη διατροφική ισορροπία, αφού οδηγεί στην ικανοποιητική πρόσληψη ορισμένων θρεπτικών ουσιών όπως: ασβεστίου, βιταμίνης Δ, σιδήρου, φυτικών ινών  καθώς και υγρών.
 2. Τα παιδιά που παίρνουν πρόγευμα, παρουσιάζουν ψηλότερα επίπεδα ενέργειας, συγκέντρωσης και απόδοσης στο σχολείο. Αντίθετα…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 35 επιπλέον λέξεις

πολύ ενδιαφέρον άρθρο! Με τίποτα δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι όλα αυτά τα φρούτα είναι θαυματουργά και σε θέματα ομορφιάς!! Είναι κάτι που όλες οι γυναίκες μπορούν να το φτιάξουν εύκολα και γρήγορα στο σπίτι τους, φθηνά και να αποκτήσουν και την επιδερμίδα που επιθυμούν.

Γυναικα & Ζωη

FruitFace

Ανάμεσα στα φρούτα που καταναλώνουμε συχνά, υπάρχουν αρκετά που παρουσιάζουν κοσμητολογικό ενδιαφέρον.

ΑΜΥΓΔΑΛΟ

Και οι δύο ποικιλίες αμυγδάλων, το γλυκό αμύγδαλο και το πικραμύγδαλο, χρησιμοποιούνται στην κοσμητολογία. Από το γλυκό αμύγδαλο παράγεται ένα ιδιαίτερα μαλακτικό λάδι, το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση σε πολλά καλλυντικά προϊόντα. Ο πολτός του πικραμύγδαλου, που χρησιμοποιείται και στην παρασκευή σαπουνιών, θεωρείται ιδανικός για την αντιμετώπιση του εκζέματος των χεριών. Επιπλέον, συνίσταται στην αντιμετώπιση των κηλίδων και των εφηλίδων, και ως ήπιο αποσμητικό για τις μασχάλες και τα πόδια.
Γαλάκτωμα από γλυκά αμύγδαλα: Θεωρείται ιδανικό στο να προσφέρει λάμψη και απαλότητα στο δέρμα. Η προετοιμασία του είναι πολύ απλή: βουτήξτε 100 γραμμάρια αμύγδαλα σε χλιαρό νερό, ώστε να φύγει η φλούδα τους, πολτοποιήστε τα με λίγο κρύο νερό, ετοιμάστε ένα ζαχαρώδες διάλυμα (100 γραμμάρια ζάχαρης για 1 λίτρο νερό), προσθέστε τον πολτό των αμυγδάλων, ανακατέψτε καλά το μείγμα, αφήστε το για μία ώρα και φιλτράρετέ το…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 592 επιπλέον λέξεις

Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το άρθρο. όλοι θέλουμε να παραμείνουμε για πάντα νέοι και από ότι διαβάζω στο άρθρο σου, υπάρχουν πολύ εύκολοι και έξυπνοι τρόποι για να το πετύχουμε! και είναι κάτι που πολύ εύκολα μπορούμε να το κάνουμε όλοι!

Γυναικα & Ζωη

Mature Couple

Πώς μπορείτε να επιβραδύνετε τη διαδικασία γήρανσης και να επιμηκύνετε την περίοδο νεότητος;

Η σύγχρονη άποψη για την αντιγήρανση υποστηρίζει την ολιστική αντιμετώπιση, καθώς σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της νεότητας παίζουν ρόλο η διατροφή, οι ορμόνες, η άσκηση και η ψυχική διάθεση. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η υγιεινή ζωή (συχνή άσκηση, προσεκτική διατροφή) και η παράλληλη αποφυγή των εξωγενών βλαπτικών παραγόντων (π.χ. έκθεση στον ήλιο) μπορούν να κάνουν δουλειά. Επιπλέον η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής ή ειδικών ορμονών εκεί που χρειάζεται, βοηθούν στη διατήρηση της νεότητας της επιδερμίδας σου ακόμη και πολύ μετά τα 40.

Επιμείνετε στον καθημερινό καθαρισμό
Κάθε πρωί και βράδυ απομακρύνετε από το πρόσωπό σας ό,τι περιττό και βλαβερό, από μακιγιάζ μέχρι ρύπους και εκκρίσεις. Επιπλέον είναι σκόπιμο να μην να απλώνετε την κρέμα ημέρας χωρίς καθαρισμό γιατί όχι μόνο δεν θα απορροφηθεί αλλά κινδυνεύει να ανακατευτεί με τους ρύπους που συσσωρεύονται στους πόρους και να προκαλέσει επιμόλυνση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 269 επιπλέον λέξεις

Παπουτσια 2012

 Όπως κάθε χρόνο η μόδα αλλάζει και εγώ πρέπει να σας ενημερώσω =)

Φέτος στην μόδα είναι το πουά……<3
Και καλοκαιρινά!
Τέλειο χρώμα!
Και πάει λέγοντας…..Ελπίζω να σας άρεσε…..=)

ΕΡΓΑΣΙΑ 1

Το web 2.0, είναι μια νέα μορφή παγκόσμιου ιστού, η οποία δίνει την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται μέσα από τον δικό τους ηλεκτρονικό τους υπολογιστή αν και βρίκονται σε μεγάλη απόσταση. Η χρήση του παγκόσμιου αυτού ιστού είναι πολύ εύκολη έτσι οι χρήστες δεν χρειάζεται να είναι ειδικευμένοι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο για να το χρησιμοποιήσουν.

Θεωρώ ότι τα εργαλεία του παγκόσμιου ιστού μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα του ανθρώπου και να την διευκολύνουν. Μέσα από αυτό το ιστολόγιο μπορεί ο καθένας να φτιάξει το δικό του, να συγκεντρώσει πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν έτσι ώστε να μπορούν και άλλοι χρήστες να αλληλεπιδρούν με αυτό, να εκφράσουν τις δικές τους γνώμεις και απόψεις αναφορικά με το θέμα.  Επίσης, το ιστολόγιο αυτό μπορεί να το χρηιμοποιήσουμε σε μελλοντικό μας επάγγελμα στο οποίο θα μας διευκολύνει στο μέγιστο. Για παράδειγμα, μια δασκάλα μπορεί να έχει το ιστολόγιο όπου σε αυτό θα αλληλεπιδρούν οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, ή ακόμα και τα ίδια τα παιδιά. Μπορεί να ενημερώνει την πρόοδο των παιδιών, να κοινοποιεί την κατ’ οίκον εργασία τους ή και οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση. Με αυτό τον τρόπο θεωρώ ότι επιτυγχάνεται μια συνεχής επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών ή και με τα ίδια τα παιδιά, αφού είναι και ένας τρόπος πολύ ευχάριστος κυρίως για τους μαθητές.

Τον Ιανουάριο του 2012 έγινε προσπάθεια από τις ΗΠΑ να περάσουν τα νομοσχέδια SOPA και PIPA με στόχο την αντιμετώπιση της πειρατείας και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών στο διαδίκτυο. Τα συγκεκριμένα όμως νομοσχέδια δεν είχαν εγκριθεί για τον λόγο ότι κάποια άλλα μέσα διαδικτυακά μεγαλύτερα όπως είναι η Wikipedia και Blogger είχαν αντιδράσει. Με το να εγκρίνονταν τα νομοσχέδια αυτά σίγουρα κάποιοι άλλοι θα ζήμιωναν και αυτό δεν θα ήταν καθόλου δίκαιο. Με την έγκριση αυτή,  σε πολλούς χρήστες του διαδυκτύου δεν θα τους επιτρεπόταν η χρήση διάφορων ιστοσελιδών που σήμερα είναι ευρείας χρήσης. Βέβαια, καλό θα ήταν να ελέγχεται το διαδύκτιο για να μην «κλέβει» ο κάθε χρήστης πνευματικά δικαιώματα άλλων χωρίς να υποστηρίζει την πηγή που το πήρε.

Τέλος, θεωρώ ότι κάθε χρήστης του διαδυκτίου έχει δικαιώματα αλλά συνάμα και υποχρεώσεις. Μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του ελέυθερα αλλά να σέβεται κάθε άποψη που ενδεχομένως υπάρχει χωρίς να προσβάλλει και να υποβιβάζει τις υποχρεώσεις των άλλων. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται οποιαδήποτε πηγή  πάρθηκε για να μην θεωρείται ότι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κάντε την άσκηση παιχνίδι

Η καθιστική ζωή θεωρείται μια από τις αιτίες τόσο της ενήλικης όσο και της παιδικής παχυσαρκίας. Ο όρος couch potato δημιουργήθηκε για να δείξει πώς καταλήγει κάποιος όταν συνηθίζει να έχει καθιστική ζωή. Ζούμε καθημερινά σε ένα σώμα που το χρησιμοποιούμε ελάχιστα με αποτέλεσμα, με το χρόνο να «σκουριάζει». Πώς φαίνεται αυτό στην καθημερινότητά μας: αύξηση βάρους, αύξηση χρόνιων νοσημάτων, κακή διάθεση, βαριεστιμάρα…

Σκεφτήκατε ποτέ πως η παρουσία των παιδιών σε ένα σπίτι μπορεί να σας «λύσει τα χέρια» και να σας ενεργοποιήσει ώστε να αυξήσετε τη σωματική σας δραστηριότητα απλά και μόνο παίζοντας;… Ξεχάστε τις λέξεις άσκηση και δραστηριότητα και βάλτε, το Σαββατοκύριακο, τη λέξη παιχνίδι στο λεξιλόγιό σας για τουλάχιστον μία ώρα… Απαραίτητος εξοπλισμός: άνετα ρούχα, καλή διάθεση και αντικείμενα που βρίσκονται στο σπίτι… personal trainer; Τα παιδιά σας… εμπιστευθείτε τα!

1. Μουσικές καρέκλες… Σας ακούγεται αρκετά παιδικό; Επιλέξτε τραγούδια με έντονο ρυθμό και ταχύτητα φτιάξετε ένα play list μουσικής που θα αυξάνει σιγά σιγά την ταχύτητα στο τρέξιμο. Κατά διαστήματα αυξήστε και τη διάρκεια τρεξίματος.
2. Hula-hoop. Ένα απλό στεφάνι και μουσική μπορεί να σας σηκώσει από τον καναπέ και να σας προσφέρει γέλιο και κίνηση!
3. Φτιάξτε τη δική σας Ιρλανδέζικη Χορευτική Ομάδα. Κολλήστε κάτω από παπούτσια που είστε έτοιμοι να πετάξετε μεταλλικά καπάκια από μπουκάλια και μόλις δημιουργήσατε μουσικά παπούτσια, ξεκινήστε να κινήστε στο ρυθμό των Ιρλανδέζικων μελωδιών. Tip: Προσκαλέστε στο χορό και το γείτονα που μένει ακριβώς από κάτω σας για να αποφύγετε τη γκρίνια.
4. Μετατρέψτε το δωμάτιο του παιδιού σας σε νησί των χαμένων θησαυρών και εξερευνήστε το. Βασικός κανόνας… ο εξερευνητής δεν κάθεται ποτέ… αλλά ψάχνει συνέχεια.
5. Μήπως συνεχίζετε να φλερτάρετε με την ιδέα του αναπαυτικού καναπέ σας; Επιστρέψτε σε αυτόν μαζί με τα παιδιά σας και σε ανύποπτη στιγμή ξεκινήστε το μαξιλαροπόλεμο…

Κι αν ακόμη διστάζετε να γίνετε και εσείς παιδί, σκεφθείτε τα πολλαπλά οφέλη για εσάς και τα παιδιά σας:
– βάζετε την κίνηση στη δική σας ζωή αλλά και του παιδιού σας
– βελτιώνετε τις σχέσεις σας με τα παιδιά σας
– ανεβάζετε τη διάθεσή σας
– κάνετε ένα διάλειμμα μιας ώρας από τις ενήλικες σκοτούρες, μειώνοντας το άγχος σας…

Η άσκηση χαρίζει χρόνια

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερες έρευνες οι οποίες ασχολούνται με το πώς ο άνθρωπος θα νικήσει τον χρόνο βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε ο άνθρωπος ενδιαφερόταν για την μακροημέρευση, μόνο που τις τελευταίες δεκαετίες πληθαίνουν οι φωνές που λένε ότι μέχρι τα μέσα του αιώνα θα υπάρχει τρόπος να ζούμε παραγωγικά μέχρι τα ογδόντα έτη και συνολικά πάνω από εκατό χρόνια.

Ανεξάρτητα πάντως από ειδικότητα, όλοι οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την άσκηση ως τον υπ’ αριθμό ένα σύμμαχο στη βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της διάρκειας της ζωής όλων μας.

Μιλώντας για άσκηση θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι δεν αναφερόμαστε στον αγωνιστικό αθλητισμό αλλά σε ασκήσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας, χωρίς τις περισσότερες φορές να απαιτείται ειδικός χώρος.

Τρεις είναι οι σημαντικότεροι παράμετροι μιας τέτοιας προσπάθειας: το είδος της άσκησης, η ένταση και η διάρκεια. Οι ασκήσεις που επιλέγονται θα πρέπει να κινητοποιούν μεγάλες μυϊκές ομάδες, να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις έως πέντε φορές την εβδομάδα και να πραγματοποιούνται με το 60-70% της μέγιστης ικανότητας του ατόμου.

Μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα άσκησης, τα οφέλη που προκύπτουν αφορούν κυρίως τους εξής τομείς:

 • Τη βελτίωση του μυϊκού συστήματος. Αυξάνοντας κάποιος τη μυϊκή του μάζα, διατηρεί τον μεταβολισμό του σε υψηλά επίπεδα, δεν παίρνει βάρος εύκολα και κατά συνέπεια κινδυνεύει λιγότερο από παχυσαρκία και ότι αυτή συνεπάγεται (σακχαρώδης διαβήτης, καρδιοπάθειες κ.α). Εκτός αυτού όμως, η αύξηση ή η διατήρηση του μυϊκού ιστού έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται λιγότερο τα οστά του σώματός μας και κυρίως η σπονδυλική στήλη και τα οστά της λεκάνης, να απαιτείται λιγότερη ενέργεια για την πραγματοποίηση μιας προσπάθειας και να αποφεύγονται οι τραυματισμοί. Υπάρχουν εκατοντάδες ασκήσεις που μπορούν να γίνουν, αλλά οι κάμψεις, οι κοιλιακοί, οι έλξεις σε μονόζυγο συστήνονται για τους αρχάριους. Στο γυμναστήριο βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές άλλες, ανάλογα με το επίπεδο και τους στόχους του κάθε ανθρώπου.
 • Τη βελτίωση του καρδιοαναπνευστικού συστήματος. Άτομα που ασκούνται τακτικά έχουν έως και 50% μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υπέρταση, ενώ έως 30% μικρότερες πιθανότητες για καρδιακό επεισόδιο.
  Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό είναι η συμβολή της άσκησης στην οικονομία των παλμών της καρδιάς και κατ΄ επέκταση στην προστασία της. Σε ένα μέσο άνθρωπο ο καρδιακός μυς χτυπάει με συχνότητα 70 παλμούς ανά λεπτό. Σε έναν αθλητή μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 50 παλμούς ανά λεπτό. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο λιγότερη φθορά έχει η καρδιά ενός αθλητή μετά από χρόνια. Ασκήσεις που μπορούν να βοηθήσουν εδώ είναι το τζόκινγκ (ακόμη και η πεζοπορία), το ποδήλατο, το κολύμπι ή ο συνδυασμός αυτών.
  Αυτού του είδους οι δραστηριότητες είναι ιδανικές για τη μείωση του λίπους, και αν συνδυαστούν με ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους φέρνουν θεαματικά αποτελέσματα.
 • Τη διάθεση. Είναι φανερό ότι μετά από άσκηση μέτριας έντασης η διάθεση αυξάνεται και κυριαρχεί ένα ευχάριστο συναίσθημα. Αυτό συμβαίνει ίσως λόγω της έκκρισης κάποιων ορμονών αλλά και λόγω της αποβολής του άγχους που κυριαρχεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Εξάλλου οι άνθρωποι που ασκούνται συστηματικά παραμένουν περισσότερα χρόνια ενεργοί και μάλιστα φαίνεται ότι έχουν και περισσότερο ποιοτική σεξουαλική ζωή. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται ιδιαίτερα στις γυναίκες είναι η παραίτηση από την ενεργή σεξουαλική ζωή όταν αυξηθεί πολύ το βάρος τους. Από την άλλη πλευρά, πολλοί άνδρες μειώνουν με τα χρόνια τις σεξουαλικές επαφές καθώς αντιμετωπίζουν μυϊκή κόπωση και προβλήματα δύσπνοιας, αποτέλεσμα της καθιστικής ζωής και της μηδαμινής άσκησης.

Δραστηριότητες που μπορούν βοηθήσουν εδώ είναι οι διατάσεις (αυξάνουν την ελαστικότητα των μυών), η σουηδική γυμναστική αλλά και το τένις, οι αθλοπαιδιές (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο 5Χ5), η κολύμβηση κ.α. Επίσης δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη φύση (πεζοπορία, κηπουρική) μπορούν να συμβάλουν στην καλή διάθεση.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι τα οφέλη που προαναφέραμε παρατηρούνται μόνο όταν γυμνάζεται κάποιος συστηματικά. Έρευνες δείχνουν ότι πρωταθλητές οι οποίοι μετά από κάποια ηλικία σταμάτησαν να γυμνάζονται είχαν τον ίδιο μέσο όρο ζωής με άλλους μη αθλητές.

Αντίθετα, αυτοί που εξακολούθησαν και μετά το πέρας της αθλητικής τους καριέρας να ασκούνται είχαν πιθανότητες να ζήσουν μέχρι και εφτά χρόνια περισσότερο.

Τελειώνοντας, θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει απαγορευτική ηλικία προκειμένου κάποιος να αρχίσει να ασκείται. Φαίνεται ότι άσκηση στην τρίτη ηλικία μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση λειτουργιών όπως η όραση, η αφή και η ακοή, που συνήθως μειώνονται, ενώ ακόμη και τότε μπορεί να επιτευχθεί αύξηση της μυϊκής μάζας. Σηκωθείτε λοιπόν από τον καναπέ και επιλέξτε ότι σας εκφράζει. Η ανταμοιβή θα είναι όχι μόνο περισσότερα χρόνια, αλλά κυρίως πιο όμορφες μέρες.